isiowata

13 tekstów – auto­rem jest isiowa­ta.

małe ges­ty - a ty­le szczęścia 

myśl
zebrała 9 fiszek • 23 grudnia 2010, 10:17

Po­wielaj szczęście, dbaj o miłość, ig­no­ruj wrogów. 

myśl
zebrała 36 fiszek • 25 lipca 2010, 01:23

Nic tak nie de­ner­wu­je jak próba uspokojenia. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 22 czerwca 2010, 17:24

Cza­sami ocze­kuje­my złego, aby roz­cza­rować się pozytywnie. 

myśl
zebrała 44 fiszki • 14 czerwca 2010, 16:16

Ob­ra­caj każdą po­rażkę w suk­ces - wy­ciągaj z niej wniosek i nie pow­tarzaj błędu. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 4 maja 2010, 16:18

Ro­bię to co lu­bię, bo lu­bię to co robię.. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 3 maja 2010, 21:51

Twoją naj­większą wadą jest brak wad.. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 21 kwietnia 2010, 08:17

I to uczu­cie.. gdy nie ma uczucia. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 20 kwietnia 2010, 06:18

Jest co wspo­minać,ale nie ma o czym opowiadać. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 19 kwietnia 2010, 18:13

mówiąc wprost, będę kręcić. 

myśl
zebrała 41 fiszek • 17 kwietnia 2010, 15:21

isiowata

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

isiowata

Użytkownicy
H I J
Kalendarz
Aktywność